Predavači

Slobodan Roksandić


 

 

Osnivač Instituta MAIN POINT.

Diplomirani glumac, master komunikolog (FPN).

Održao veliki broj predavanja na sledeće teme: Umeće govorenja, Javni nastup, Izražajno govorenje, Dikcija u elektronskim medijima.

„Pozajmljivao“ glas za TV reklame, radio džinglove, crtane filmove, video igrice. Narator u promotivnim filmovima.

Savetnik za javni nastup i govornu interpretaciju brojnih ličnosti.

Idejni tvorac svih programa, u kojima učestvuje i kao predavač.

  


 

Marko Milovanović


 

 

 

Diplomirani glumac (Akademija umetnosti Beograd).

Završio teatarske i medijske studije na Wycliffe koledžu u Engleskoj. Učestvovao u istraživanju "Influence of body language on audience perception".

Igrao u TV serijama (RTS), predstavama u Srbiji i Engleskoj i brojnim TV reklamama.

Održao veliki broj radionica na temu „Govor tela kao sredstvo uveravanja“.

Predavač u okviru svih programa. Realizacija multimedijalnog materijala koji prati nastavni proces svakog polaznika.

  


 

Mirjana Milenić


 

 

 

Diplomirana glumica, master teatrolog (FDU).

Specijalizirala plesnu dramu i tehnike javnog nastupanja u okviru prestižnog Udruženja Bali Theatre Group (Indonezija).

Radila kao spiker i prezenter na nekoliko radio stanica.

Vodila više desetina vokalnih radionica na temu TEHNIKA GLASA.

Predavač u okviru programa: Dikcija, Javni nastup, Priprema za intervju za posao, Radionica za novinare.


Institut MAIN POINT, edukacija za javni nastup