Predavači

Slobodan Roksandić


 

 

Osnivač Instituta MAIN POINT.

Diplomirani glumac, master komunikolog (FPN).

Održao veliki broj predavanja na sledeće teme: Umeće govorenja, Javni nastup, Izražajno govorenje, Dikcija u elektronskim medijima.

„Pozajmljivao“ glas za TV reklame, radio džinglove, crtane filmove, video igrice. Narator u promotivnim filmovima.

Savetnik za javni nastup i govornu interpretaciju brojnih ličnosti.

Idejni tvorac svih programa, u kojima učestvuje i kao predavač.

Autor knjige „Progovori da vidim ko si“, koja je akreditovana kao dodatno nastavno sredstvo za bolje usmeno izražavanje.

  


 

Marko Milovanović


 

 

 

Diplomirani glumac (Akademija umetnosti Beograd).

Završio teatarske i medijske studije na Wycliffe koledžu u Engleskoj. Učestvovao u istraživanju "Influence of body language on audience perception".

Igrao u TV serijama (RTS), predstavama u Srbiji i Engleskoj i brojnim TV reklamama.

Održao veliki broj radionica na temu „Govor tela kao sredstvo uveravanja“.

Predavač u okviru svih programa. Realizacija multimedijalnog materijala koji prati nastavni proces svakog polaznika.

Predsednik Foruma pacijenata Srbije, asocijacije koja ima misiju da obuči, osnaži i okupi što više predstavnika udruženja pacijenata kako bi se poboljšao njihov položaj u društvu.

  


 

Milica Ristić


 

 

 

Dr Milica Ristić je diplomirani lekar, psihijatar, KBT/REBT psihoterapeut (Medicinski fakultet u Beogradu). Četvorogodišnje usavršavanje iz oblasti kognitivno-bihejvioralne psihoterapije završila je u Pridruženom REBT trening centru Albert Elis Instituta iz Njujorka.

Autor je, koautor i voditelj brojnih treninga i radionica:

  1. Savladati strah od greške i samoprihvatanje,
  2. Trening asertivne komunikacije,
  3. Trening rešavanja problema,
  4. Trening komunikacije i tehnike pregovaranja u prodaji,
  5. Trening upravljanje vremenom i organizacija procesa rada, itd.

 

Srđan Roksandić


 

 

 

Direktor i vlasnik PR Agencije AS Communications. Osmislio i kreirao veliki broj kampanja.

Nakon studija prava i master programa "Kultura medija" više od pet godina radio u novinarstvu. Član domaćih i međunarodnih udruženja novinara.

Bio savetnik za medije u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj i medijski konsultant u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Srbije.

Drži predavanja na sledeće teme: Odnosi sa medijima, Značaj odnosa sa javnošću, Kreiranje imidža, Novinar i PR su saveznici.

http://ascommunications.rs


 

Mirjana Milenić


 

 

 

Diplomirana glumica, master teatrolog (FDU).

Specijalizirala plesnu dramu i tehnike javnog nastupanja u okviru prestižnog Udruženja Bali Theatre Group (Indonezija).

Radila kao spiker i prezenter na nekoliko radio stanica.

Vodila više desetina vokalnih radionica na temu TEHNIKA GLASA.


Institut MAIN POINT, edukacija za javni nastup