Javni nastup

Šta je zapravo javni nastup?

Često ljudi pomisle da javni nastup podrazumeva samo govorenje pred velikim auditorijumom ili pred kamerama. Međutim, javnost je svuda oko nas. U svim fazama života javlja se potreba za nastupanjem – od polaganja ispita na fakultetu, preko razgovora za posao, do držanja prezentacije u firmi. Javni nastup je i rasprava na šalteru pošte, sastanak skupštine stanara ili držanje govora kod kuma na svadbi.

Kurs javnog nastupa pri Institutu Main Point do sada su pohađali predstavnici različitih profesija. Najčešće se prijavljuju političari, novinari, predavači i poslovni ljudi, u čijem opisu posla je skoro svakodnevno prezentovanje i nastupanje pred publikom. Međutim, značaj usavršavanja govorničkih sposobnosti i tehnika javnog nastupa prepoznali su i: prevodioci, advokati, programeri, menadžeri, lekari, farmaceuti, studenti…

Cilj: Ovladavanje javnim nastupom. Staloženo, dikcijski osvešćeno, raznovrsno, stilski bogato, uverljivo, sugestivno, izražajno predstavljanje stavova, misli i ideja, oslobođeno straha i treme.

Tematske celine:

Suočavanje sa tremom

 • Uvežbavanje kost-abdominalnog disanja koje omogućava staloženost i pravu polaznu osnovu za ubedljivu govornu interpretaciju.
 • Mentalne slike – metod Li Strazberg.
 • Sučavanje sa strahom od greške.
 • Samoprihvatanje i samoohrabrivanje.

Dikcija

 • Vežbe za pravilnu artikulaciju – razgovetan izgovor svih glasova i rečeničnih konstrukcija.
 • Logika govora: razložnost i isticanje najvažnijih reči i deonica u okviru govorne celine.
 • Izražajnost u govoru: ritam i tempo.

Stil

 • Upotreba stilskih figura u cilju ostvarivanja snažnijeg i pamtljivijeg utiska kod publike.
 • Borba protiv poštapalica – ovaj, tako da ovaj, znači, dakle i drugih.
 • Gramatički ispravno izražavanje.
 • Jasnoća i konciznost.

Govor tela

 • Tehnike neverbalne komunikacije: stav tela, gestikulacija, rukovanje, mimika, vedrina, aktivno slušanje, stil odevanja.
 • Umrežavanje tehnika neverbalne komunikacije sa senzibilitetom svakog polaznika.
 • Usklađenost sa sadržajem i kontekstom.
 • Postavljanje neverbalnih komunikacionih tehnika na svesni nivo.

Eristika

 • Šopenhauerovi trikovi kako da se u komunikaciji uvek bude u pravu.
 • Vešto odgovaranje na neugodna pitanja.

Struktura izlaganja

 • Značaj uvoda - kako probuditi radoznalost publike
 • Središnja misao, poveznice, ilustracije
 • Tehnike efikasnog zaključka govora

 

Način rada: Individualni pristup svakom polazniku. Nakon uvežbavanja svih pojedinačnih segmenata javnog nastupa, pristupa se video simulacijama u kojima svaki polaznik objedinjuje znanja kroz izlaganje na temu koja čini njegovu profesionalnu svakodnevicu i koja ga inspiriše. Video radovi se prate i analiziraju kako bi se definisao napredak svakog ponaosob.

Trajanje: 8 susreta po 60 minuta

Cena: 360 evra

U zavisnosti od procene na uvodnom razgovoru, program obuke uključuje i učešće na grupnim radionicama koje podrazumevaju vežbanje javnog nastupa pred drugim polaznicima.

Kurs javnog nastupa pre svega je namenjen profesionalnim govornicima: političarima, menadžerima, predavačima, advokatima, stručnjacima za ljudske resurse (HR) i odnose sa javnošću (PR), prevodiocima, prodavcima, lekarima, kao i svima onima koji žele da predstave sebe i svoje ideje na što bolji način.

Možda se pitate – kako je moguće usavršiti javni nastup na kursu koji je 1 na 1 sa predavačima, bez prisustva drugih polaznika. Najbolji način da postanete dobar govornik jeste praksa, što više realnih nastupa. Podvucimo – realnih nastupa, a ne simuliranih. Bez obzira na tu važnu činjenicu, Institut Main Point periodično organizuje celovečernje tribine koje služe svima da testiraju sebe i primene stečene veštine pred publikom koja računa sa time da govornici na sceni zapravo vežbaju svoj nastup.
Kurs javnog nastupa pre svega je namenjen profesionalnim govornicima: političarima, menadžerima, predavačima, advokatima, stručnjacima za ljudske resurse (HR) i odnose sa javnošću (PR), prevodiocima, prodavcima, lekarima, kao i svima onima koji žele da predstave sebe i svoje ideje na što bolji način.

 

Svi polaznici nakon završetka odabranog kursa dobijaju sertifikat, skriptu i poklon knjigu i multimedijalni materijal za dalje izučavanje.

*mogućnost in-house treninga za firme.

Napredni nivo

Nakon završenog programa edukacije za javni nastup, svaki polaznik može krenuti na naporedni nivo. Obuka na naprednom nivou je isključivo 1 na 1 i služi za pripremu i uvežbavanje javnih nastupa u skladu sa specifičnim potrebama.

 

Ako želite da pogledate još snimaka posetite naš YouTube kanal MAIN POINT - edukacija za javni nastup

 

 

 

Institut MAIN POINT, edukacija za javni nastup