Javni nastup

Cilj: Ovladavanje javnim nastupom. Staloženo, dikcijski osvešćeno, raznovrsno, stilski bogato, uverljivo, sugestivno, izražajno izlaganje, oslobođeno straha i treme.

Tematske celine:

Borba protiv treme

 • Uvežbavanje kost-abdominalnog disanja koje omogućava staloženost i pravu polaznu osnovu za ubedljivu govornu interpretaciju.
 • Mentalne slike – metod Li Strazberg.
 • Definisanje tipa treme svakog polaznika, uključujući vežbe koje taj tip treme najbrže uklanjaju.
 • Suočavanje sa strahom od izlaganja i prezentovanja.

NLP

 • Tehnike neuro-lingvističkog programiranja.
 • Vežbe afirmativnog razmišljanja.
 • Pojašnjavanje kako se prenosi ritam i energija publici.
 • Započinjanje i završavanje prezentacije.

Psihologija uspeha

 • Principi Dejla Karnegija.
 • Vežbe za povećanje samopouzdanja.
 • Šta je to zbog čega publika za neku prezentaciju nedvosmisleno misli da je dobra.

Dikcija

 • Vežbe za pravilnu artikulaciju – razgovetan izgovor svih glasova i rečeničnih konstrukcija.
 • Logika govora: razložnost i isticanje najvažnijih reči i deonica u okviru govorne celine.
 • Izražajnost u govoru: ritam i tempo.

Stil

 • Upotreba stilskih figura u cilju ostvarivanja snažnijeg i pamtljivijeg utiska kod publike.
 • Borba protiv poštapalica – ovaj, tako da ovaj, znači, dakle i drugih.
 • Gramatički ispravno izražavanje.
 • Jasnoća i konciznost.

Govor tela

 • Tehnike neverbalne komunikacije: stav tela, gestikulacija, rukovanje, mimika, vedrina, aktivno slušanje, stil odevanja.
 • Umrežavanje tehnika neverbalne komunikacije sa senzibilitetom svakog polaznika.
 • Usklađenost sa sadržajem i kontekstom.
 • Postavljanje neverbalnih komunikacionih tehnika na svesni nivo.

Eristika

 • Šopenhauerovi trikovi kako da se u komunikaciji uvek bude u pravu.
 • Vešto odgovaranje na neugodna pitanja.

Prezentovanje

 • Struktura izlaganja.
 • Zakonitosti vizuelnih pomagala – PowerPoint, Prezio, Visio i drugi multimudijalni alati.
 • Tipovi prezentovanja – kako pripremiti prezentaciju za ciljnu grupu, kako da prezentacija bude korisna drugima a ne samo onome ko prezentuje.
 • Brze prezentacije.

Specifičnosti nastupa u medijima

 • Odnos prema kameri.
 • Specifičnosti govora pred mikrofonom.
 • Uvežbavanje vremenski ograničenog izlaganja.
 • Efektno prenošenje ključnih poruka.
 • Davanje izjave za medije i gostovanje u emisiji.

 

Način rada: Individualni pristup svakom polazniku (grupe do petoro). Nakon uvežbavanja svih pojedinačnih segmenata javnog nastupa, pristupa se video simulacijama u kojima svaki polaznik objedinjuje znanja kroz izlaganje na temu koja čini njegovu profesionalnu svakodnevicu i koja ga inspiriše. Video radovi se prate i analiziraju kako bi se definisao napredak svakog ponaosob.

Trajanje: 10 puta po 90 min.

Cena: 220 evra (za studente 160 evra)

Kurs javnog nastupa pre svega je namenjen profesionalnim govornicima: političarima, menadžerima, predavačima, advokatima, stručnjacima za ljudske resurse (HR) i odnose sa javnošću (PR), prevodiocima, prodavcima, lekarima...

 

Svi polaznici nakon završetka odabranog kursa dobijaju sertifikat, poklon knjigu i multimedijalni materijal za dalje izučavanje.

*mogućnost individualnog rada

**mogućnost in-house treninga za firme.

Institut MAIN POINT, edukacija za javni nastup