Javni nastup – online trening

Više od 20 video lekcija

 • Šta je javni nastup?
 • Priprema za javni nastup
 • Struktura izlaganja
 • Trema i uzroci treme
 • Savladavanje treme
 • Tehnike disanja
 • Briga o glasu
 • Artikulacija
 • Govorna interpunkcija
 • Ritam i tempo
 • Eliminacija poštapalica
 • Slikovitost u govoru
 • Stilske figure
 • Govor tela
 • Usklađenost govora tela i sadržaja
 • Upotreba ruku
 • Stav tela, kontakt očima, osmeh

 

Nakon lekcija, stečeno znanje se proverava i utvrđuje pomoću testova.

Dva interaktivna zadatka

Nakon prvog dela kursa, svaki polaznik primenjuje stečene veštine u vidu audio vežbe na temu "Predstavljam jednu osobu". Audio snimak se postavlja na platformu, nakon čega predavači šalju detaljnu analizu i smernice prilagođene svakom ponaosob.

Na kraju kursa, svaki polaznik priprema završnu video vežbu na temu koju sam odabere. Veoma je važno da tema polazniku bude poznata, kako bi uvideo da li nakon odgledanih video lekcija ume da predstavi temu na slikovitiji, sugestivniji, izražajniji način. Ovaj video snimak predavači takođe analiziraju i šalju polazniku detaljne komentare.

Kroz interakciju sa predavačima dobija se odgovor na najvažnija pitanja - ko sam ja kao govornik; kojom brzinom ja govorim; da li sam razgovetan; da li je usklađen sadržaj sa načinom izlaganja; kakav je moj govor tela; jesam li monoton i drugo.

Prijave za online trening putem sledećeg linka

https://platforma.skillup.rs/course/preview/13#/

Specijalna ponuda – Blended verzija

Kombinovano online trening i dva časa putem skajpa koji su namenjeni specifičnim potrebama svakog polaznika

https://platforma.skillup.rs/course/preview/2#/

 

Institut MAIN POINT, edukacija za javni nastup