Intervju za posao - priprema

Cilj: Osposobljavanje polaznika da se tokom razgovora za posao pokažu u najboljem izdanju, da na staložen, upečatljiv i uverljiv način ostave utisak najpouzdanijeg kandidata.

Tematske celine:

Borba protiv treme i straha

 • Staložen nastup, uz potrebnu dozu samopouzdanja.
 • Kost-abdominalno disanje kao sredstvo koje eliminiše napetost.
 • Definisanje tipa treme svakog polaznika, uključujući vežbe koje taj tip treme najbrže uklanjaju.
 • Suočavanje sa strahom od izlaganja i prezentovanja.

Dikcija

 • Vežbe za pravilnu artikulaciju – razgovetan izgovor svih glasova i rečeničnih konstrukcija.
 • Logika govora: razložnost i isticanje najvažnijih reči i deonica u okviru govorne celine.
 • Izražajnost u govoru: ritam i tempo.

Govor tela

 • Tehnike neverbalne komunikacije: stav tela, gestikulacija, rukovanje, mimika, vedrina, aktivno slušanje, stil odevanja.
 • Umrežavanje tehnika neverbalne komunikacije sa senzibilitetom svakog polaznika.
 • Usklađenost sa sadržajem i kontekstom.

Stil i Eristika

 • Slikovita, upečatljiva izlaganja.
 • Stilske figure, pričanje priče.
 • Eliminacija poštapalica: ovaj, tako da ovaj, znači i drugih.
 • Šopenhauerovi trikovi kako da se u komunikaciji uvek bude u pravu.
 • Reagovanje na nezgodna pitanja.

CV

 • Pisanje CV-ja u cilju najboljeg predstavljanja.
 • Sastavljanje CV-ja u skladu sa tipom zaposlenja.
 • Pisanje motivacionog pisma.
 • Analiza konkretnih primera.

Društvene mreže

 • Način prezentovanja preko socijalnih mreža, poseban osvrt na LinkedIn, Viber, Whats-up.
 • Zaštita podataka pri kreiranju profila.

Odgovaranje na pretpostavljena pitanja

 • Sastavljanje preciznog spiska mogućih pitanja i uvežbavanja najboljih odgovora.
 • Način odgovaranja na pitanja.

 

Način rada: Nakon obrade svih tematskih celina, sa svakim polaznikom obavlja se generalna proba intervjua, obogaćena pitanjima koja se tiču oblasti u kojoj kandidat konkuriše za posao. Generalna proba se snima i analizira.

Trajanje: 2 puta po 3h (vikendom)

Cena: 40 evra

 

Svi polaznici nakon završetka odabranog kursa dobijaju sertifikat, poklon knjigu i multimedijalni materijal za dalje izučavanje.

*mogućnost individualnog rada

Institut MAIN POINT, edukacija za javni nastup