Dikcija

Tokom života svaki čovek tri puta više govori nego što piše. Svakog dana muškarac prosečno izgovori 30.000 reči, a žena čak 60.000! Dokazano je da oni koji se bave svojim glasom i govorom prolaze 10 PUTA USPEŠNIJE u poslu i u odnosima sa ljudima od onih koji se ne bave razvijanjem govorničkih sposobnosti.

Cilj: Upoznavanje sa glasovnim i govornim mogućnostima. Kontrolisano, jasno, koncizno, razložno, razgovetno, upečatljivo, raznovrsno, sugestivno, harizmatično govorenje.

Tematske celine:

Disanje

 • Uvežbavanje kost-abdominalnog disanja koje omogućava udisanje na logičnim mestima, koje je kontrolisano, širokog kapaciteta.
 • Izbegavanje neprijatnog ozvučenog disanja koje remeti prenošenje ključnih poruka.
 • Disanje kao sredstvo borbe protiv treme.

Artikulacija

 • Gimnastika govornog aparata – vežbe.
 • Pravilan izgovor svih glasova; razgovetnost.
 • Precizan izgovor čak i najkomplikovanijih rečeničnih konstrukcija.

Akcenti

 • Izgovor reči u skladu sa standardom srpkog jezika.
 • Eliminacija lokalnog dijalekta.

Logika govora

 • Razložnost.
 • Raščlanjenost govorne celine na misaono zasebne deonice.
 • Isticanje važnih reči, nosilaca smisla – logički akcenti.

Dinamika

 • Prilagođavanje brzine govora sadržaju koji se iznosi.
 • Modulacija
 • Nijansiranje u intonaciji – specifičnosti komunikacije u kojoj se koristi samo glas (telefon, radio i sl).

Ritam govora

 • Uvežbavanje stalne smene različitih govornih nijansi.
 • Izbegavanje monotonosti.
 • Pauza kao izuzetno moćno retoričko sredstvo.

Dikcijske figure

 • Gradacija, kontrast i druge dikcijske figure u službi uverljivog i ubedljivog izlaganja.

Elementi nerverbalne komunikacije

 • Govor tela usklađen sa onim što se izgovara.
 • Stav tela, gestikulacija, mimika.

Upotreba reči – verbalna komunikacija

 • Izbegavanje poštapalica, tuđica, skraćenica.
 • Analiza vrste reči koje polaznik najčešće koristi (negacije, neodređene reči, birokratski pojmovi, itd).
 • Pravogovor – gramatičke greške.

 

Način rada: Individualni časovi, rad 1 na 1. Definisanje takozvane "govorne lične karte". Za svakog polaznika izrađuje se transkript govornog diskursa koji beleži govorne karakteristike: najfrekventnije reči, broj reči u minutu, dinamiku različitog naglašavanja, ritam misaonih celina, itd. Eliminacija loših govornih navika. Primena tehnika koje čine da govor bude dikcijski raznovrstan i izražajan. Video i audio snimanja i simulacije.

Trajanje: 8 puta po 60 minuta.

Cena: 360 evra

Kurs dikcije do sada su pohađali: novinari, nastavnici, profesori, predavači, prevodioci, advokati, PR-ovi, menadžeri, lekari, kontrolori letenja, sveštenici, kao i veliki broj studenata (FPN, Filološki, Pravni, FON...) i svi oni polaznici koji su jednostavno želeli da poboljšaju svoje komunikacione veštine.

 

Svi polaznici nakon završetka odabranog kursa dobijaju sertifikat, poklon knjigu i multimedijalni materijal za dalje izučavanje.

**mogućnost in-house treninga za firme.

Napredni nivo

Nakon završenog kursa dikcije, svaki polaznik ima mogućnost da nastavi svoje usavršavanje. Napredni nivo podrazumeva rad 1 na 1. Fokus je na unapređivanju govorne interpretacije u skladu sa specifičnim potrebama.

 

Ako želite da pogledate još snimaka posetite naš YouTube kanal MAIN POINT - edukacija za javni nastup

 

 

 

Institut MAIN POINT, edukacija za javni nastup