Deca i mladi – usmeno izražavanje

Mladi spadaju u kategoriju osoba koje neprekidno koriste svoje vokalne sposobnosti, njihov uspeh u školskim aktivnostima zavisi od načina na koji će upotrebljavati svoj glasovni izraz.

Stručnjaci za javni govor utvrdili su da se govor najbolje i najlakše savlađuje u periodu detinjstva, te mu tada treba posvetiti posebnu pažnju. Ono što se u govoru usvaja posle perioda detinjstva, manje je stabilno i automatizovano nego ono što se učilo i usvajalo u detinjstvu i u pred-adolescentnim godinama.

 

U sklopu kursa mladi će poboljšati svoje govorne navike i naučiti:

 • Kako da ublaže i umanje strah od nastupa pred publikom,
 • Kako da govore na artikulisan, razložan, dinamičan način,
 • Kako da vladaju svojim govorom tela i da ga usklađuju sa rečima,
 • Kako da ono što izgovaraju bude zanimljivo i slikovito.

 

Naučena znanja primenjiva su u svim oblastima života pojedinca, uključujući i:

 • Odgovaranje na času u školi,
 • Tokom izlaganja i držanja prezentacije,
 • U komunikaciji sa nastavnicima, roditeljima, vršnjacima,
 • Kasnije, u toku studiranja, prilikom polaganja ispita na fakultetu, razgovora za posao, nastupa u medijima i u sklopu novih tehnologija (vlog, društvene mreže, tutorijali na jutjubu, vebinari…), itd.

 

Tematske celine:

 • Šta ili kako? Talenat ili rad?
 • Upoznajmo svoj glas
 • Upotreba reči
 • Artikulacija – razgovetnost
 • Govorna interpunkcija
 • Izražajnost – ritam i tempo
 • Govor tela
 • Suočavanje sa tremom

 

Pre početka kursa, sa svakim polaznikom se obavlja razgovor kako bi se utvrdilo početno stanje i govorne karakteristike. Svaki polaznik dobija na poklon knjigu „Progovori da vidim ko si“, jedinstveni multimedijalni prikaz sa više od 20 audio i video lekcija, koja je odobrena kao dodatno nastavno sredstvo za bolje usmeno izražavanje.

Trajanje: 8 individualnih časova po 60 minuta

Cena: 360 evra

U dogovoru sa polaznikom, postoji mogućnost učešća na grupnoj radionici, koja podrazumeva uvežbavanje govora pred vršnjacima. Grupne radionice se održavaju u saradnji sa Udruženjem „Izražajnost“.

Do sada je kurs usmenog izražavanja uspešno pohađalo mnogo dece i mladih, učenika starijih razreda osnovne škole i srednjoškolaca.

 

Institut MAIN POINT, edukacija za javni nastup